Elektrituru avanemine 2013

2013. aasta alguses avaneb Eesti elektriturg väike- ja kodutarbijatele, st järgmise aasta 1. jaanuarist
avaneb võimalus valida sobiv elektrimüüja erinevate pakkujate ja hinnapakettide hulgast.
Uue elektrimüüja valimine ei ole kohustus, vaid võimalus valida meelepärane elektrimüüja.
Kui mõni kodutarbija elektrimüüjat ei vali, siis müüb talle elektrit asjaomase piirkonna
võrguettevõtja – firma, kelle võrguga konkreetne tarbija ühendatud on, antud teenust nimetatakse
tuleval aastal üldteenuseks. Seega keegi elektrienergiata ei jää.

Tavatarbija saab 2013. aastast osta elektrienergiat laias laastus kahes variandis:
osta elektrit mõnelt müüjalt või osta elektrit võrguettevõttelt üldteenuse raames.
Tuleval aastal ,kui uut lepingut ei sõlmita, jätkub täna kehtiv leping: keegi ei jää elektrita.

Need tarbijad, kes ei soovi või ei jõua enne 2013. aastat elektri müüjat valida, ostavad
elektrienergiat üldteenuse raames. Ühegi kodu ega ettevõtte varustamine elektriga ei katke
hetkekski ning elektrimüüjat saab igaüks vahetada ka pärast turu avanemist kasvõi igal kuul.

Rohkem teavet elektrituru avanemisest: http://avatud2013.ee/elekter-eestis/miks-turg-avaneb