OÜ Livilla võrgutasud pingel 0,38kV


    KA OTSUS 12.10.12 nr7.1-5/12-033

ühik   hind Võrgutasud

€senti/kWh   5,45 Põhitariif

€senti/kWh   6,58 Päevatariif

€senti/kWh   4,19 Öötariif

€senti/kvarh   0,70 Reaktiivenergia